Tarieven

Telefonische intake
Gratis
Anamnese en 1e beeldvorming

à 1,5 uur

€ 110,-
Individuele begeleiding psychologie

à 1 uur

€ 90,-
Diagnostische beeldvorming

± 20 uur

€ 110,- per uur
(Familie) opstelling
€ 195,-
Kindgerichte begeleiding

à 1 uur

€ 70,-
Kindgerichte behandeling

à 1 uur

€ 70,-
Cursussen/workshops

▷ bewustwording
▷ (familie) opstellingen

op aanvraag

Vergoeding zorgverzekeraars

Praktijk H3 werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Wij zijn van mening dat de kwaliteit van zorg in de daadwerkelijke behandeling zit en niet in het naleven van de regels die zorgverzekeraars opleggen. De eisen die zorgverzekeraars stellen worden steeds uitgebreider en wij worden hierdoor beperkt in onze behandelwijze en bedrijfsvoering. In sommige gevallen is echter wel vergoeding van uw zorgverzekeraar mogelijk. Als de behandeling voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking komt krijgt u van ons een gespecificeerde factuur, welke u zelf kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. U bent zelf verantwoordelijk om na te gaan welke kosten u vergoed krijgt. Kijk hiervoor in uw poliswaarden onder ‘niet-gecontracteerde zorg’. Een verwijzing is vaak noodzakelijk.

Vanaf januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de hulp en zorg aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. Jeugdzorg, die volgens de jeugdwet in aanmerking komt, wordt dus niet meer vergoed door uw zorgverzekeraar. Om voor vergoeding vanuit de jeugdwet in aanmerking te komen dient de gemeente een beschikking af te geven. Praktijk H3 heeft geen contracten met gemeenten afgesloten. Hierdoor is vergoeding vanuit gemeenten alleen mogelijk door middel van PGB. Hiervoor kunt u zelf contact op te nemen met uw gemeente om na te gaan of u hiervoor in aanmerking komt.

We hebben een samenwerking met Klavertje Vijf.