Individuele trajecten

Wij zijn er voor hoogsensitieve en/of hoogbegaafde kinderen en volwassenen die vastlopen in het dagelijks leven. Wij werken vanuit verschillende disciplines om zo bij de kern van het probleem te komen. Hiervoor maken wij gebruik van de hermeutische cirkel.

De hermeutische cirkel is een hulpmiddel waarmee de situatie van het individu in kaart gebracht wordt. Door het invullen van deze cirkel wordt inzicht verkregen in onder andere de emotionele draagkracht, de cognitieve en sociale ontwikkeling, de lichamelijke ontwikkeling en de manier van informatieverwerking. Dit dient als basis voor het plan van aanpak. In dit plan van aanpak wordt beschreven welke vervolg stappen nodig zijn en welke medewerkers hierbij betrokken worden.

Indien nodig volgt gerichte therapeutische ondersteuning en wordt geïnvesteerd in vertaling van het gedrag naar ouders, school en andere betrokkenen.

Binnen praktijk H3 werken wij graag kortdurend. Mocht onverhoopt meer ondersteuning nodig zijn in gezin of op school, dan zal in overleg met de betrokkenen gekeken worden naar wie dit kan uitvoeren.

Familieopstellingen

Een familieopstelling kan onderdeel zijn van het individuele traject. Daarnaast bieden wij ook familieopstellingen op aanvraag aan.

Vragen en problemen die steeds weer terugkomen, komen vaak uit de geschiedenis van je eigen familie. Het gezin waar je bent geboren, soms zelfs van generaties terug. Familieopstellingen geven inzicht in jezelf door de verbanden en patronen te ervaren vanuit het familiesysteem waaruit je komt. De vragen en belemmeringen waar je dagelijks weer tegenaan loopt krijgen daardoor een heel nieuw perspectief.

Bij familieopstellingen kun je opnieuw je eigen plek vinden bij de mensen die aan de basis staan of stonden van jouw leven. Heling ervaren, zodat de liefde weer kan stromen en er nieuwe energie voelbaar wordt om je eigen leven vorm te geven.